mandag, marts 13, 2006

Om mig selv

Da denne blog er et personligt udtryk for, hvad jeg har lyst til at bringe på banen, synes jeg, det er naturligt lige at sige et par ord om mig selv og mit forhold til slægtsforskning.

Jeg er 48 år og har interesseret mig for slægtsforskning i halvdelen af mit liv. Jeg tror, jeg tidligt fik interesse for, hvordan folk levede tilbage i tiden, men det mere systematiske arbejde gik igang, efter at jeg havde fundet en anetavle, min far havde liggende i sine gemmer.

Jeg tog et begynderkursus, da jeg var omkring 24 år. På den tid var slægtsforskning ikke en almindelig beskæftigelse blandt så unge mennesker. Det har ændret sig en del siden!

Her ses et uskarpt billede af mig taget her i dag med vores web-cam!


Jeg kan læse gotisk håndskrift - men kun til husbehov, derfor kaster jeg mig ikke ud i omfattende kilder såsom skifter eller ejendomsarkivalier, det gemmer jeg foreløbig til senere. Jeg har således mest brugt de centrale kilder: kirkebøger og folketællinger. Udover kilder har jeg anvendt litteratur, kort og billeder til at få en fornemmelse for mine forfædres liv.

En introduktion til slægtsforskning kan ses på hjemmesiden På sporet af slægten, som er lavet af Landsarkivet for Sjælland i samarbejde med Danmarks Radio.

onsdag, marts 08, 2006

Kvindernes internationale kampdag

8. marts – Kvindernes internationale kampdag! I 1910 bestemtes det på en international socialistisk kvindekongres, at der skulle afholdes en international kampdag. Allerede året efter blev der holdt en i Danmark, hvor de danske kvinder agiterede for valgret for kvinder til Rigsdagen. Efter at valgretten til kvinder gik igennem i 1915, tog arrangørerne andre temaer op.

Læs mere om dagen på Historie online og på Kvinfos temaside om 8. marts.

1910/20-erne var den tid, hvor mine bedsteforældre blev gift og stiftede familie. Det kunne have været sjovt at have kendt deres holdning til kvindernes valgret og stilling i samfundet. Sjovt nok kan jeg give et lille indblik i min farfar Martin Baks holdning til netop kvindernes valgret. Det kan jeg, fordi han i sin seminarietid 1909-1913 på Silkeborg Seminarium skrev en stil om emnet!

I den giver han udtryk for sin positive indstilling til valgret og valgbarhed – endog mener han, at det politiske klima og de emner, der diskuteres, kan drage nytte af kvindernes viden og måde at kommunikere på. Han mener dog, at det kan blive svært for kvinderne at orientere sig i de politiske holdninger, idet de naturligvis er bundet til hjemmet.

Han mener også, at kun kvinder, der ikke har et hjem og en familie at passe, bør tage imod valg til de politiske forsamlinger. Se dette udsnit af hans stil:


Det var altså et helt aktuelt emne, han skrev om. Hans egen hustru, min farmor Dorthea Skov, levede op til hans forventninger. Hun var en stilfærdig kvinde, der passede hus og familie, som de fleste kvinder på den tid.

Lidt anderledes formede livet sig for min mormor Ane Cecilie Clausen. I perioden 1914 til 1918 under 1. verdenskrig var min morfar Marinus Nielsen indkaldt flere gange for at bevogte grænsen til Tyskland, der på den tid gik ved Kongeåen. Min mormor måtte passe bedriften derhjemme.

Allerede i 1928 døde min morfar, og min mormor var herefter eneforsørger for sine tre piger.

onsdag, marts 01, 2006

Velkommen

Velkommen til min nye blog. Her vil jeg fortælle om arbejdet med min slægtsforskning og min hjemmeside.

En blog (forkortelse for: weblog) er en hjemmeside med korte indlæg (poster), der opdateres jævnligt. Det er en slags dagbog på nettet. Du kan læse mere om blogs på Wikipedia.

Jeg vil bruge min blog til at berette om udviklingen på min hjemmeside og i min slægtsforskning men også om overvejelser eller tanker, jeg gør mig i arbejdet hermed.

Min blog er ikke placeret på samme server som min hjemmeside, og den har sig egen adresse på internettet. For at komme tilbage til hjemmesiden må linket i højre spalte anvendes.

Indlæggene i bloggen kan læses via en nyhedslæser som f.eks. Bloglines. Du kan læse mere om det på Wikipedia.