onsdag, marts 08, 2006

Kvindernes internationale kampdag

8. marts – Kvindernes internationale kampdag! I 1910 bestemtes det på en international socialistisk kvindekongres, at der skulle afholdes en international kampdag. Allerede året efter blev der holdt en i Danmark, hvor de danske kvinder agiterede for valgret for kvinder til Rigsdagen. Efter at valgretten til kvinder gik igennem i 1915, tog arrangørerne andre temaer op.

Læs mere om dagen på Historie online og på Kvinfos temaside om 8. marts.

1910/20-erne var den tid, hvor mine bedsteforældre blev gift og stiftede familie. Det kunne have været sjovt at have kendt deres holdning til kvindernes valgret og stilling i samfundet. Sjovt nok kan jeg give et lille indblik i min farfar Martin Baks holdning til netop kvindernes valgret. Det kan jeg, fordi han i sin seminarietid 1909-1913 på Silkeborg Seminarium skrev en stil om emnet!

I den giver han udtryk for sin positive indstilling til valgret og valgbarhed – endog mener han, at det politiske klima og de emner, der diskuteres, kan drage nytte af kvindernes viden og måde at kommunikere på. Han mener dog, at det kan blive svært for kvinderne at orientere sig i de politiske holdninger, idet de naturligvis er bundet til hjemmet.

Han mener også, at kun kvinder, der ikke har et hjem og en familie at passe, bør tage imod valg til de politiske forsamlinger. Se dette udsnit af hans stil:


Det var altså et helt aktuelt emne, han skrev om. Hans egen hustru, min farmor Dorthea Skov, levede op til hans forventninger. Hun var en stilfærdig kvinde, der passede hus og familie, som de fleste kvinder på den tid.

Lidt anderledes formede livet sig for min mormor Ane Cecilie Clausen. I perioden 1914 til 1918 under 1. verdenskrig var min morfar Marinus Nielsen indkaldt flere gange for at bevogte grænsen til Tyskland, der på den tid gik ved Kongeåen. Min mormor måtte passe bedriften derhjemme.

Allerede i 1928 døde min morfar, og min mormor var herefter eneforsørger for sine tre piger.

Ingen kommentarer: