tirsdag, april 11, 2006

Påskehilsen

Min mand og jeg har været en weekendtur på Ærø, bl.a. for at besøge "slægtens steder" - mere om det senere!

Vi fik at vide derovre, at man stadig holder påsketraditionerne i hævd - læs om det på Ærø Turistbureaus hjemmeside. Eller læs mere om, hvorfor vi holder påske på Wikipedia eller om danske påskeskikke hos Historie-online.

onsdag, april 05, 2006

Barnedåb på Ærø i 1763

Jeg har de sidste dage set på min oldefar Albert Clausens slægt fra Ærø. Her fandt jeg min tip3-oldefar Peder Hansens fødsel 1763 i kirkebogen for Bregninge og Søby sogne.

Kortet her er et udsnit af Danmarkskort fra 1861 lavet af Alexander Johnston, venligst stillet til rådighed af David Rumsey Map Collection

En barnedåb skulle efter Danske lov af 1683 ske senest 8 dage efter fødslen. På dette tidspunkt kunne moderen ikke deltage i den kirkelige handling, da hun først måtte indfinde sig i kirken 6 uger efter fødslen. Dette var en arv fra den katolske tid, hvor moderen blev anset som uren efter en fødsel. Hun skulle derfor belæres (introduceres) af præsten, inden hun igen måtte komme til gudstjeneste. Barnet blev derfor ved dåben båret af en gudmor, som ofte var en slægtning.

Stor var min overraskelse, da jeg ved Peders fødsel så, at gudmoren var en gudfar! Det er jeg aldrig før stødt på. Det kunne ikke være en fejlskrivning, der stod nemlig, at han var ungkarl! Ved en brors fødsel 3 år senere optrådte også en gudfar.

En forklaring på dette fandt jeg i bogen: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Af J.R. Hüberts fra 1834.

Her stod s. 268:
Den gamle Skik, at Mænd holde Børn over Daaben sees ikke saa sjeldent her, som denne Skik vel øves endel mere i hertugdømmerne, end i Danmark.

Gudfaren kan i øvrigt, efter navnet at dømme, have været hans farbror - det må jeg se, om jeg senere kan eftervise.

søndag, april 02, 2006

Aprilsnar

I går var det min fødselsdag - 1. april. Det er en dag, som mange husker, og det er jo rart. Ofte spøger de om aprilsnar, og når min mor fortalte om min fødsel, så indgik det også i fortællingen.

Da jeg blev født, var 1. april også første skoledag. Min far var lærer, og var derfor på skolen. Min mor ringede til inspektørens kone, og bad hende sende ham hjem. Det var jo lidt upraktisk den første dag i det nye skoleår, så hun spøgte med, om det skulle være en aprilsnar. Han fik dog lov til at tage hjem og overværede min fødsel, som gik nemt, og det var en dejlig oplevelse for ham.

Da jeg var barn, vidste jeg, at Bismarck var født samme dag. Det var jeg ikke så begejstret for. Jeg skulle dengang have kendt til de mange andre, som også var født den dag - herunder eksempelvis komponisterne Rachmaninov og Haydn, forfatterne Milan Kundera og Henrik Cavling, psykologen Maslow, cykelrytteren Frank Høj og instruktøren Regnar Grasten. Fremfor alt er jeg glad for, at min store helt den japanske skuespiller Toshiro Mifune er født samme dag.

Rigtig mange begivenheder er sket på min fødselsdag. Her er et meget lille udsnit:
 • 1340: "Den kullede greve" bliver dræbt og dermed ender den holstenske besættelse af Danmark
 • 1851: det første danske frimærke udstedes
 • 1857: øresundstolden ophæves
 • 1916: metersystemet indføres som officielt målesystem i Danmark
 • 1924 Hilter idømmes 5 års fængsel for deltagelse i mislykket statskup
 • 1925: Danmarks Radio oprettes
 • 1939: Den spanske Borgerkrig afsluttes
 • 1948: Færøerne opnår selvstyre
 • 1949: Republikken Irland oprettes
 • 1957: det år jeg blev født, blev folkepensionen indført
 • 1991: Warzawapagten opløses
 • 2001: Milosevic anholdes