torsdag, juni 29, 2006

Problemer på min hjemmeside

Vi har de sidste par dage haft problemer med den server, min hjemmeside ligger på. Det har derfor ikke været muligt at komme ind på den.

tirsdag, juni 27, 2006

Flere kilder på nettet

Forleden nævnte jeg fotos af gravsten, som slægts- og lokalhistorikere lægger på nettet. Her for nylig fandt jeg på Maj-Britt og Per Agerbæk Sørensens hjemmeside både et foto af min oldefar Albert Clausens gravsten men også indførslen i Gesten kirkebog:


Alberts død og begravelse som ses øverst på siden. Det er Alberts 2. hustru Marie, som er nævnt på stenen.

søndag, juni 25, 2006

Kilder på nettet

Når jeg taler med folk, som ikke selv forsker i deres slægt, så lyder det tit: "Jamen i dag kan man vel finde det hele på nettet". Tydeligvis ved disse folk ikke, at kilder før i tiden blev ført i hånden med gotisk skrift.

Der er dog faktisk de seneste år lagt en del kilder ud på nettet - både i form af scanninger og fotograferinger af originale kilder og billeder men også kilder, der er transskriberet og lagt ind i databaser.

Arbejdet bliver dels udført af de nationale og lokale arkiver, men også af en del lokal- og slægtshistorikere, som har gjort et stort arbejde til glæde for os andre.

Nogle af de hjemmesider, jeg anvender mest er:
Dansk demografisk database
Arkivalier online
Danske billeder
Kirkebilleder
hammerum-herred.dk
Erik Brejls hjemmeside
Virgo

Noget af det sidste er fotografier af gravsten. Jeg har været på rigtig mange kirkegårde rundt omkring, men det er ikke altid, jeg har været rundt at se på gravsten - bl.a. fordi jeg ikke har regnet med at finde nogen.

Her for nylig har jeg på Leif Sepstrups hjemmeside fundet mine oldeforældre Knud Madsen Merrild og Ane Marie Larsdatters gravsten på Ørre kirkegård. Det er spændende, da jeg aldrig har set dem før.

lørdag, juni 03, 2006

Opdatering af hjemmeside-layout

Jeg har valgt at opdatere mit hjemmeside-layout. Dels ville jeg gerne have nogle mere klare farver, og dels ville jeg gerne lave en farvemarkering i titelbjælken for hver af mine bedsteforældres aner i stedet som nu for hver af mine forældre. Se resultatet på min hjemmeside.

Jeg har også lagt oplysninger ud om mine tip-2-oldeforældre fra Ærø:
Albreth Clausen (56) og Sophia Cicilia Christiansdatter (57)
Erich Hansen Christensen (58) og Anna Pedersdatter (59)