tirsdag, oktober 31, 2006

Martin Luther og reformationen

På denne dag i 1517 slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og satte dermed gang i en proces, der senere skulle føre til reformationen af den katolske kirke. Se en lille video om dette på This day in history, der produceres af History channel.

I Danmark arbejdede Christian den 3. målrettet på at reformere den danske kirke efter at have vundet Grevens fejde og derefter sat sig på den danske trone i august måned 1536. Allerede i oktober måned samme år afholdtes en herredag med alle stænder. Her fremlagde Kongen et klageskrift mod de danske biskopper, hvor bl.a. ansvaret for borgerkrigen blev lagt over på dem, idet de havde virket for en udsættelse af kongevalget. Der vedtoges en reces, der indeholdt følgende bestemmelser:
  • Biskopperne skal afsættes og der indsættes superattendenter

  • Bispegodset skal lægges under kronen og sjælemessegods kan gives tilbage til giveren

  • Den tredjedel af tienden som biskopperne har modtaget tidligere skal nu tilfalde Kongen medens andre afgifter bortfalder

  • Kongen overtager biskoppernes patronatsret (retten til at udnævne præster), medens adelen kan beholde sin

  • Klostre og domkapitler kan bestå indtil videre

  • Forholdene for det sociale arbejde og sygehusene skal omordnes og tiggeriet reguleres

Det er med denne reces, at Reformationen, efter traditionen, indføres i Danmark. Selve processen var dog en længere affære, hvor kongen og hans rådgivere efterhånden planlagde omlægningen af den danske kirke og det danske samfund.

torsdag, oktober 26, 2006

Slægtsprogram

Lige nu er jeg optaget af, at jeg har skiftet slægtsprogram. Jeg har i mange år brugt Brothers Keeper men er nu gået over til Legacy. Jeg har været tilfreds med Brothers Keeper. Det er et godt program og nemt at bruge. Jeg synes ikke, jeg har haft behov for at bruge det til at administrere kilder og billeder, så det har kun været til at holde rede på data og kildehenvisninger, og det har det været fint til. Nu synes jeg så alligevel, at tiden var inde til at prøve et andet program.

Valget faldt på Legacy efter at have nærlæst muligheder og anmeldelser vedrørende dette og andre programmer. Konverteringen fra Brothers Keeper gik ikke helt som ønsket - men da jeg alligevel skal til at starte op med at bruge Legacy til at håndtere kilder, gør det ikke så meget.

Jeg kan godt lide de mange muligheder i Legacy for selv at tilrettelægge output, men det undrer mig så alligevel, at der er nogen forhold, man ikke kan ændre på. Ligesom jeg egentlig godt i Brothers Keeper kunne lide at alle begivenheder blev noteret samme sted, så man selv kunne rykke op og ned på dem, det kan man ikke i Legacy.

Nå, det er i hvert tilfælde spændende, og jeg glæder mig til at bruge faciliteterne i Legacy.

fredag, oktober 13, 2006

Udskrivning fra hjemmeside

Jeg har på det sidste arbejdet med at lave udskriftsvenlige sider til anebeskrivelserne på min hjemmeside.

De er nu parat. Alle anebeskrivelser kan nu udskrives som pdf-filer. I øverste højre hjørne er der nu en lille printer, man kan klikke på. Se mere under: Vejledning.

Derudover har jeg lavet en oversigt med en anetavle og de anebeskrivelser, som jeg indtil nu har lavet, for hver af mine 4 bedsteforældre. Det er gjort for at de, som er i slægt med mig, lettere kan få et overblik over og udskrive beskrivelser fra den slægtsgren, de selv tilhører. Se mere under: Download.

I forbindelse med arbejdet har jeg tilrettet en række anebeskrivelser samt tilføjet et par nye. Se mere under: Opdateringer.

fredag, oktober 06, 2006

Kort som kilde

Jeg har lige her i dag modtaget bogen Kort som kilde, skrevet af Peter Korsgaard. Det er en rigtig spændende bog, der ikke alene viser en lang række danske kort og men som også indeholder information om deres tilblivelsesforhold, samt hvordan man stiller sig kritisk overfor kort anvendt som kildemateriale. Den bog skal nok blive konsulteret en del!

Jeg er glad for kort som illustration på min hjemmeside - eksempelvis kan jeg illustrere, hvor tæt to ægtefolk har boet ved på hinanden i barndommen.

Det ærger mig dog ret meget, at danske offentligt producerede kort ikke stilles gratis til rådighed til brug i formidlingsøjemed for privatpersoner. Jeg har aldrig helt forstået hvorfor noget statlig information gratis kan anvendes og andet ikke!

onsdag, oktober 04, 2006

Fotos af oldemor Ottobine

En af grundene til at jeg opsøger slægtninge, som her på min Herning-tur, er at jeg vil udveksle oplysninger om slægtsfotos.

Før jeg tog til Herning havde jeg opdaget, at et billede fra min farfars og farmors album, måske forestillede min farmors mor. Min oldemor Ottobine Mouritsen Søndergård døde i barselseng, og vi har altid troet, at det billede, som jeg bruger til at illustrere min beskrivelse af hende på min hjemmeside, er det eneste, vi har af hende.

Jeg viste min faster det billede, jeg havde mistanke til var Ottobine - og hun var enig. Hun kunne endda underbygge sin formodning, idet det halssmykke, Ottobine bærer på begge billeder, er et min faster arvede efter sin mor. Hun fortalte, at hun netop gerne ville arve det smykke, da hun havde en formodning om, at det var en af de eneste ting, min farmor arvede fra sin mor.Nu mangler jeg så bare at bevise, at oldemor rent faktisk har været i København - hvor billedet til højre er taget! (Det er Ottobine til venstre).